Hotline:13924805068

Contact Us

Location > Home > contact
Guangzhou Ming Rong Bags Co.Ltd

Purchasing Manager: Mr. Zhang 13924805068

Business Manager: Miss Lai 13926160123, 13302257682

Office QQ:1318870194 624669415951326329

Kn: zlmingrong Office

Alibaba website: https://zlmingrong.1688.com/

Guangzhou office: Haizhuqu District Li Fu Lu No. 54 Room 303

Telephone: 020-34349174

Guangzhou leather factory: Guangzhou Baiyun District, Jiahe, Luo Gang Dong Street

Dongguan bag factory: Chashan town of Dongguan city Jingshan third industrial zone

Dongguan trolley factory: Dongguan City Chudo town in Ma Lu

Online Message
Online map